Vinduer

Våre vinduer er et resultat av mange års erfaring med norske forhold – fra varme somrer til kalde vintrer. Designet av vinduene er holdt mest mulig likt sitt originale, klassiske utspring, mens kvalitet og bruksegenskaper er tilpasset dagens krav til et moderne vindu. Vi leverer selvfølgelig vindu på spesialmål.

Løsningene våre skal gi deg inspirasjon og bidra til nytenkning. Våre løsninger blir valgt når kunden ønsker høyere kvalitet (design og teknisk) enn standardvarer. Vi hører ofte fra våre kunder: «Dette er akkurat det vi har lett etter!»

Solavskjerming

Ønsker du solavskjerming, kan en persienne mellom glassene være en fin løsning. En ekstra luftespalte der persienne kan monteres og et ekstra glass på utsiden igjen, gir god isolasjon mot lyd og varmetap.