Andre produkter

Interiør Snekkeriet AS markedsfører og distribuerer byggeprodukter med markedets høyeste kvalitet. Produktene distribueres gjennom et landsdekkende forhandlernett.

Løsningene våre skal gi kundene inspirasjon og bidra til nytenkning. Våre løsninger blir valgt når kunden ønsker høyere kvalitet (design- og teknisk) enn standardvarer.